Ogłoszenie na niedzielę Palmową 5. IV. 2020 r .

  1. Dzisiaj po Mszy św. o 11.30 śpiewamy suplikacje, a następnie pobłogosławię Najświętszym Sakramentem z balkonu naszego kościoła, całej naszej Parafii. Niech Pan Jezus Miłosierny na nas w swojej opiece. Na czas błogosławieństwa będą biły dzwony. Pomódlmy się w tym czasie w swoich domach.

Liturgia Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w tym wyjątkowym roku zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych bez udziału wiernych. Prosimy parafian o włączenie się w duchowe przezywanie tych uroczystości podczas transmisji poszczególnych dni Wielkiego tygodnia w TVP.

  1. W najbliższy czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. Święte Triduum Paschalne jest najważniejsze ze wszystkich świąt w roku. Rozpoczyna się od wieczornej Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej, w Wielki Czwartek, a kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego. Nabożeństwa w Wielki Czwartek i Piątek i Wielką Sobotę po południu o godz. 18.00.
  2. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa na Ostatniej Wieczerzy. W czasie Mszy Św. na „Chwała na wysokości Bogu” zabrzmią wszystkie dzwony w kościele, później zamilkną na znak żałoby. Po Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu przy śpiewie pieśni: „Chwal języku tajemnicę”. W tym dniu można przyjąć Komunię Św. rano 7.00 – 8.00 z zachowaniem przepisów ( 5 osób w kościele).
  3. W Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Kościół rozmyślając nad męką swojego Pana i oblubieńca, adorując krzyż wspomina narodzenie Kościoła z boku Chrystusa umierającego na krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienia całego świata. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. Obowiązuje post ścisły, który zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ Oblubieniec został zabrany. O godz. 18.00 rozpoczęcie liturgii Męki Pańskiej, adoracja krzyża . Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu i  śpiew pieśni: „Odszedł Pasterz nasz”.

5, W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim  rozważając Mękę Pańską, oraz wstąpienie Pana Jezusa do otchłani. Po południu o godz. 18.00, rozpoczniemy uroczystą Mszę św. Wigilii Paschalnej. Taki jest program: poświecenie paschału czyli liturgia światła, śpiew uroczystego orędzia wielkanocnego: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie”.  Liturgia słowa w której Kościół rozważa wielkie dzieła jakich Bóg dokonał od początku stworzenia dla swojego ludu i wyraża ufność w słowo i obietnice Boże.  Następnie liturgia chrzcielna, odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, Komunia św. i uroczyste „Alleluja”.

  1. W niedzielę Rezurekcja o godz. 6.00. Porządek Mszy św. w niedzielę wielkanocną: 6.00, 10.00, 11.30, 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.30.
  2. Nie będzie w tym roku poświęcenia wspólnego pokarmów. W naszych domach uczyńmy to sami w podany sposób. Wodę świecona można w tygodniu otrzymać w kościele z szklanego naczynia. Trzeba mieć swoją buteleczkę.
  3. Tygodnik „Idziemy” możemy nabyć w wersji elektronicznej.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

 

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia,\ i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen