Intencje Mszalne 3 – 9 maja 2021 r.

Poniedziałek

3 maja 

07:00 – Msza Św. Gregoriańska 1 + Henrykę Szymańską

8:30 +Mariannę Bogiel w 6 r. śm., Teresę Żegotę, CR Żegotów, Zychów, Matusiaków, Bogiel

10:00 – Msza Św. Gregoriańska 30 + Marię Olechniewicz

10:00 +Eugeniusza, Władysławę, Adama, Zygmunta Matusiaków, Jana, Stanisławę, Jana, Henryka, Edwarda Pychów, Alinę, Kazimierza Kaczmarczyków

11:30+Zygmunta Bartkiewicza, jego rodziców, Jerzego, Artura Wojciechowskich, Elwirę Zembrzurską

18:00 +Czesławę, Juliana, Józefę, Kazimierza, Mariannę Gajcy, Aleksandra Banaszka

Wtorek

4 maja

07:00 – Msza Św. Gregoriańska 2 + Henrykę Szymańską

18:00 + Grażynę, Henryka Lipka

18:00 + Władysława w 20 r. śm., Mariannę, Józefa Bońskich

Środa

5 maja 

07:00 – Msza Św. Gregoriańska 3 + Henrykę Szymańską

18:00  KŻR        *o dar zdrowia dla Marysi.  

*Dziękczynna Huberta i Jakuba Jaworskich i całą rodzinę

+ Emilię Augustyniak w 30 dni po śm.

+ Stanisława, Teresę Michalczuk    +Halinę, Romana Kaplewskich

+ Stanisławę, Stanisława, Krzysztofa Ludwiniak

+ rodziców Gajaków, Roguskich, Mieczysława Kurka

Czwartek 

6 maja

07:00  – Msza Święta Gregoriańska 4 + Henrykę Szymańską

07:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 + Stanisława Wróblewskiego, Apolonię, Jana Wróblewskich, Sabinę Paszkowską, Aleksandrę, Antoniego, Stanisława i Mariannę Góreckich

Piątek

7 maja 

07:00 – Msza Święta Gregoriańska 5+ Henrykę Szymańską

16:30 + Jana Woźniaka w 25. r.śm., Leokadię i ich rodziców, Janinę, Czesława, Leopolda Krysik

18:00 +Stanisława, Mieczysława, Janinę Kokoszka

Sobota

8 maja

07:00 +Stanisława Fronc w 2. r.śm., Roberta Kazimierczuka w 13. r.śm., Pawła Kur w 28. r.śm.

18:00 – Msza Święta Gregoriańska 6+ Henrykę Szymańską

Niedziela

9 maja

07:00 + Czesławę, Leonarda Sosińskich, Teresę, Henryka Wypych, Jana, Kazimierza Wojtłowskich

08:30 +dziadków Sulewskich, Parysów, Szymańskich

10:00 *O boże błogosławieństwo dla Ks. Stanisława z r.im.

10:00  – Msza Święta Gregoriańska 7+ Henrykę Szymańską

11:30 + Józefa Kowalika w 2 r. śm.

18:00 + Mieczysława Dąbrowskiego w 2. r.śm., Stanisława, Katarzynę Dąbrowskich, Zygmunta, Zofię, Stanisława Kuźnickich