Intencje Mszalne 20 – 26 kwietnia 2020

Poniedziałek

20 kwietnia

7.00 + za parafian

18:00 + Stefanię, Franciszka, Jana, Annę, Władysława, Stanisława Marcinkiewiczów, CR Kielak

Wtorek

21 kwietnia

 7.00  za parafian

18:00 +  Jana Woźniaka w 24 roczn. śm., i Leokadię Woźniak, Janinę, Czesława, Leopolda Krysik.

Środa

22 kwietnia

7.00 za parafian

18:00 KŻR

1. + Jana Przytackiego z ok. imienin.

2. + Jerzego, Jana, Genowefę Pepłowskich,

3. + Jarosława Zielińskiego w 25 rocz. Śm., Halinę, Stanisława, Kazimierza Zielińskich, Mariana Sadowskiego i dziadków Sadowskich.

 

Czwartek 

23 kwietnia

7.00 + Ryszarda Wronka w 30 dzień po śmierci.

18:00 + Wojciecha Królaka z okazji imienin , jego rodziców i braci.

 

Piątek

24  kwietnia

7.00 + Henryka Orycha w 20 roczn., śm i Marię Orych w 5 roczn. śm.

18:00 + Kazimierę w 20 roczn., śm Mariannę, Bogdana, Elżbietę i Stanisława Sosnowskich, Marka Okurowskiego.

Sobota

25 kwietnia

7.00 + Marka z okazji imienin i jego dziadków.

18:00 Intencja imieninowa ks. Marka

Niedziela

26 kwietnia

8:30 + CR Mierzejewskich

 

10:00  Int. Dziękczynna w 50 roczn. ślubu: Stanisławy i Waldemara Gajcy i całej rodziny.

 

11:30  Int. Dziękczynna Jolanty i Jana Żiółkowskich i Wiesławy i Andrzeja Grędzińskich.

 

18:00 + Antoniego Ryszarda Pszczółkowskiego.