Apostolstwo Dobrej Śmierci

Celem tego Stowarzyszenia to: modlitwa o wyjednanie dla wiernych katolików wytrwania w łasce uświęcającej dla obojętnych religijnie i grzeszników, łaskę nawrócenia, a dla wszystkich o dobrą i świętą śmierć.

Grupa modlitewna ADŚ w parafii św. Św. Ojca Pio w Zagościńcu powstała 8 XII 2006r. roku. Obecnie liczy 167 członków. Od 2006 r. co miesiąc w drugi czwartek miesiąca w naszej kaplicy jest odprawiana Msza św. do Matki Bożej Bolesnej w intencji członków ADŚ. Obsługę liturgiczną podczas tej Mszy św. pełnią członkowie ADŚ. Jest to również dzień spotkania formacyjnego, podczas których na bieżąco podaje się wiadomości związane z ADŚ na terenie naszego kraju.
Po Mszy Św. jest wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i litanie o szczęśliwą śmierć.
Wśród naszej wspólnoty rozprowadzamy czasopismo: „Nadzieja i życia” - jest to biuletyn informacyjny wydawany raz na kwartał w Górce Klasztornej.

Mamy również swoją chorągiew i hasło:

Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko!

Zapraszamy do nas!