Sakrament Pokuty jest udzielany w naszej Parafii codzienne przed każdą Mszą Świętą.

Sakrament Pokuty i Pojednania został ustanowiony przez zmartwychwstałego Chrystusa, kiedy w Wieczerniku ukazał się Apostołom. Powiedział do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20,22-23)

Potocznie zwany ’Sakramentem Spowiedzi Świętej’, zawiera w sobie dwie płaszczyzny: wertykalną i horyzontalną. W pierwszej z nich dokonuje się pojednanie pomiędzy Sobą a Bogiem. W drugiej następuje przebaczenie w relacji Ja – Bliźni, oraz przebaczenie samemu sobie wszystkich popełnionych grzechów.

Aby spowiedź nie była świętokradztwem, należy wypełnić wszystkie warunki dobrej spowiedzi, a mianowicie:

  • Rachunek sumienia,
  • Żal za grzechy,
  • Mocne postanowienie poprawy,
  • Szczera spowiedź,
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu,

Fundamentem Sakramentu Pokuty i Pojednania jest zawsze Bóg, nie człowiek. Pojednanie z Nim pochodzi od Niego i jest Jego darem. Zło pojawia się najpierw we wnętrzu człowieka i tam dokonuje największych spustoszeń i zniszczeń. Ono wymaga naprawy i odmiany. Zewnętrzne uczynki są bowiem skutkiem i potwierdzeniem zła i nieprawości, które we wnętrzu człowieka zebrały już swoje żniwo.

 

Pierwsza Spowiedź Dziecka

I Komunię Świętą zawsze poprzedza sakramentalna spowiedź i rozgrzeszenie.

Pierwsza spowiedź święta jest ważnym przeżyciem, od którego uzależniony jest często stosunek do spowiedzi w ciągu całego życia. Nie może to być nigdy przeżycie przykre. Dziecku spowiedź należy przedstawić jako wielką łaskę, którą daje kochający i miłosierny Bóg – dobry Ojciec.