W pierwszy piątek miesiąca odwiedzamy chorych w domach w godzinach 8.00 – 10.00 z posługą sakramentalną (Spowiedź, Komunia św., Namaszczenie Chorych).

Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą, cierpiących, a także będących w niebezpieczeństwie śmierci.” (por. KKK 1511)

Chrystus nigdy nie zostawia człowieka samego. Również w chwilach ciężkiej próby i doświadczonej starości jest z człowiekiem pod postacią sakramentalną. Niestety, coraz częściej zauważa się, iż powyższy sakrament rozumie się błędnie, jako zaopatrzenie umierających – nazywając go „ostatnim namaszczeniem”. Priorytetem zatem wydaje się przełamanie schematu niepoprawnej nazwy, gdyż nie jest to znak sakramentalny przeznaczony tylko i wyłącznie dla umierających. Sakramentu chorych udzielamy również na wezwanie rodziny do chorego.

 

Przygotowanie do sakramentu namaszczenia

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece. Ustawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło.