Sakrament małżeństwa ustanowiony przez Chrystusa, stanowi przymierze pomiędzy Kobietą a Mężczyzną.

Według Kodeksu prawa kanonicznego wspólnota małżeńska posiada dwa podstawowe cele:

  • tworzenie wspólnoty całego życia ku dobrze małżonków
  • zrodzenie i wychowanie potomstwa. (por. KPK, kan. 1055,1)

Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego też małżeństwo trwa nadal i zachowuje swoją wartość nawet wtedy, gdy brakuje tak bardzo upragnionego potomstwa. (por. KDK 50).

 

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej). Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Przymierze małżeńskie z ustanowienia Bożego jest nierozerwalne, bowiem „co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo jako swego rodzaju umowa – przymierze jest wszczepieniem w rzeczywistość zbawczą również przez od­danie drugiej stronie siebie w całej pełni. Dokonuje się to podczas wypowiadania słów przysięgi małżeńskiej wobec świadka urzędowego i dwóch świadków zwykłych.