Eucharystia jest przyjęciem ciała Jezusa Chrystusa na Mszy Świętej.

Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa składającego dziękczynienie Bogu Ojcu w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest uznawana za najważniejszy spośród wszystkich siedmiu sakramentów świętych jakie możemy przyjąć jako chrześcijanie. Jest ukoronowaniem życia duchowego, znakiem i urzeczywistnieniem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. W Piśmie Świętym czytamy:

Chrystus Pan powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (J 6,53-54)

Jednym z najistotniejszych znaczeń, które musimy odkryć pod używanymi przez kościół symbolami są Ciało i Krew Chrystusa ukryte pod postaciami Chleba i Wina. Jako katolicy wierzymy, że podczas Eucharystii doświadczamy obecności samego Chrystusa pod tymi właśnie postaciami.

 

I Komunia Święta dla dzieci i młodzieży

Aby przystąpić do Sakramentu Eucharystii należy przyjąć I Komunię Świętą. Udzielany jest w naszej Parafii dzieciom klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie do tych sakramentów odbywa się:

  • podczas katechezy szkolnej
  • w kościele poprzez udział w Liturgii Mszy św.

Prawdziwy duchowy wymiar Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej wiążę się z wielką odpowiedzialnością, bowiem od tego momentu każdy z nas staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje uczynki.