Sakramentu Chrztu udzielamy w naszej Parafii w każdą I i III niedzielę miesiąca o godz. 10.00.

Czym jest Chrzest Święty?

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym,  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako synowie Boży.

Sakrament ten nazywany jest „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Przez chrzest człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów popełnionych przed chrztem, oraz staje się dzieckiem Bożym, otrzymując prawo do udziału w Królestwie Niebieskim w wieczności.

 

Warunki Chrztu Świętego

Dla Parafian

Sakrament Chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie parafii Św. Ojca Pio w Zagościncu.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie w kancelarii parafialnej dwa tygodnie  przed planowanym terminem. Wymagane są następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
  • oświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do zakrystii kościoła i w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

Osoby spoza parafii

Sakrament chrztu jest udzielany osobom spoza naszej Parafii. Osoby, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym Kościele powinny przedstawić:

  • zgodę na chrzest wydaną przez swoją Parafię,
  • metrykę urodzenia dziecka wydana przez USC,

Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest, zapewnić dziecku warunki wychowania katolickiego.

Rodzice Chrzestni

Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • prowadzić życie zgodne z wiarą, nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym,
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika;

W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do zakrystii kościoła i w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.