Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego.

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży zamieszkującej na terenie naszej Parafii. Inne osoby zobowiązane są do przedstawienia na to zgody od swoich duszpasterzy z parafii miejsca zamieszkania. Wymagane są następujące dokumenty:

  • metryka chrztu,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • uczestnictwo w katechezach przygotowawczych,

Termin udzielania sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. Biskupem. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletniej formacji, uczestniczą w niedzielnej Mszy Świętej, oraz raz w miesiącu przychodzą na spotkania formacyjne.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla tych, którzy w swoim czasie nie przyjęli tego sakramentu odbywa się według ustaleń księdza. Terminy spotkań podawane są podczas ogłoszeń parafialnych.