Portret Parafii

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Ojca Pio w Zagościńcu – należy do dekanatu wołomińskiego diecezji warszawsko-praskiej, metropolii warszawskie.

18 stycznia 2004r. Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk rozpoczął Mszę świętą podczas, której dokonał poświecenia kaplicy. W tabernakulum umieścił Najświętszy Sakrament. W prezbiterium zapłonęła wieczna czerwona lampka.

Po Komunii Św. dziekan wołomiński ks. Józef Kamiński odczytał dekret erygujący parafię Św. Ojca Pio w Zagościńcu.

Drugim dekretem odczytanym w tym dniu, to dekret w którym ks. Biskup mianował pierwszym proboszczem parafii Św. Ojca Pio ks. Stanisława Gergonta.

Przy parafii swoją działalność prowadzą: Ministranci, Schola, Chór, Koła Żywego Różańca, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Caritas parafialny. Sprawdź

Święty Ojciec Pio

Jest bardzo trudno zdefiniować słowo cud. Cudami można nazwać wydarzenia nadprzyrodzone, wydarzenia nie z tej ziemi. Cudami także nazywamy fenomen, kiedy serce idzie za wewnętrzną siłą: wolą Boga!
Życie Ojca Pio było pełne cudów, ale tylko cudów niebiańskich. Dlatego Ojciec Pio zachęcał ludzi, aby dziękowali Bogu, który jest jedynym źródłem cudów.

Stanisław Gergont

Ks. Proboszcz Stanisław Gergont na kapłana wyświęcony został 18 maja 1991r. przez Józefa kardynała Glempa w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 1985 – 1991 studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła. Od 17 lat organizator kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży.

Wikariusz